Welke zekerheden kan een geldverstrekker vragen voor je een lening krijgt?


Een geldverstrekker kijkt natuurlijk in de eerste plaats naar je inkomen en of dat in verhouding staat tot de lening die je wilt afsluiten. Meer is meestal niet nodig. In een enkel geval wordt bij een lening een borgstelling gevraagd. Iemand staat dan borg voor je. Bij betalingsmoeilijkheden bestaat de kans dat je borg moet bijspringen. Ook kun je soms een lening krijgen op grond van een onderpand. Denk hierbij aan effecten of een pensioenvoorziening. (Zie ook vraag 30.) Een hypothecaire lening is altijd een lening op basis van een zekerheid: namelijk het huis. En verder is er natuurlijk de Bank van Lening, die alleen maar leningen verstrekt op basis van in onderpand gegeven kostbaarheden. (Zie ook de vragen 70 en 71.)