Welke rechten geeft de wet aan een schuldeiser als je meer dan twee maanden achter bent met betalen?


Als je meer dan twee maanden achter bent met betalen, heeft de geldschieter het recht om het hele geleende bedrag ineens op te eisen. Hij moet je in ieder geval schriftelijk laten weten dat je in gebreke bent gebleven en de termijn aangeven waarbinnen je alsnog kunt betalen. Wat er vervolgens gebeurt, hangt of van de schuldeiser. In de wet is geregeld dat de kredietgever moet handelen als een `goed kredietgever’. De kredietgevers houden zich meestal aan de erecode van de Vereniging van Financieringsondememingen in Nederland (VFN). (Zie ook vraag 61.) Bij een betalingsachterstand van twee of meer maanden kan er een incassobureau worden ingeschakeld, maar de geldverstrekker kan ook via een rechter of deurwaarder betaling afdwingen.

Als je echt niet meer in staat bent om iets te betalen en je bent in gebreke gesteld, dan kun je dus te maken krijgen met een deurwaarder. De deurwaarder kan via de rechter beslag leggen op je huisraad (boedelbeslag) en je salaris (loonbeslag). Een deel van je salaris krijg je zelf voor het meest noodzakelijke levensonderhoud.
De rest moet de werkgever achterhouden en uitbetalen aan je schuldeisers. Net zolang tot je schuld is afbetaald. De geldverstrekker kan ook eerst proberen om via een schuldsanering of schuldbemiddeling aan zijn geld te komen. Daarbij wordt een onpartijdige instantie ingeschakeld, zoals een Gemeentelijke Kredietbank die deskundig is op het terrein van betalingsproblemen. Heb je een huurkoop afgesloten, dan kan de schuldeiser als je achterblijft met betalen, het gekochte via de rechter opeisen. Je bent immers nog geen eigenaar. Wordt bijvoorbeeld de auto ingevorderd, dan heb je nog twee weken de tijd om alle achterstallige rente en aflossingen te betalen. Als je binnen deze periode betaalt, dan wordt de ontbinding van de huurkoop-overeenkomst ongedaan gemaakt en krijg je de auto weer terug. De auto of andere spullen die via een huurkoop zijn gekocht kunnen niet meer worden opgedist als je meer dan driekwart van de kredietsom hebt afgelost. De schuldeiser houdt natuurlijk wel het recht om beslag te leggen als er niet wordt betaald.