Wat zijn de voordelen van een lening met een overlijdensrisicodekking?


Leningen met een overlijdensrisicodekking (zoals de leningen van de bank) hebben een groot voordeel. Wanneer je overlijdt voordat de lening is afgelost wordt het restant kwijtgescholden. Eventuele achterstallige termijnen moeten natuurlijk wel worden betaald. Bij leningen zonder overlijdensrisicodekking moet de restantschuld uit de nalatenschap worden afgelost. (Zie ook vraag 23.)
Meestal geldt deze overlijdensdekking maar voor één persoon.
Als je bij de bank een krediet samen met je partner hebt afgesloten, geldt de kwijtschelding ook wanneer je partner komt te overlijden.