Wat kun je doen als iemand aan wie je geld hebt geleend, niet terugbetaalt?


Als er een betalingachterstand ontstaat, kan het geen kwaad om je schuldenaar bijtijds te herinneren aan de verplichtingen. Als dat niet helpt en de achterstand onrustbarend wordt, kun je verschillende dingen doen. Je kunt bijvoorbeeld een advocaat of incassobureau inschakelen, die eerst schriftelijk en met lichte drang zal proberen om je schuldenaar met geld over de brug te laten komen. Als ook wat zwaardere drang niet helpt, zijn juridische stappen onvermijdelijk. Een advocaat of incassobureau moet daarvoor kosten maken, die jij, net als het honorarium, zult moeten betalen. Ga daarom eerst naar een bureau voor rechtshulp. Misschien heb je wel recht op door de overheid gefinancierde juridische hulp. Eerst moet je advocaat of jijzelf naar de rechtbank om een vonnis tot betaling te krijgen. Als de vordering niet wordt betwist is dat snel geregeld. Er kan dan bijvoorbeeld eerst door een deurwaarder conservatoir beslag worden gelegd op de inboedel van de schuldenaar. De waarde wordt geschat, maar alles blijft gewoon staan. Je schuldenaar mag de spullen niet meer verkopen of ze uit het huis verwijderen. Als nog niet wordt betaald, moet je een vonnis van de rechtbank krijgen waarin je lener wordt veroordeeld om te betalen, de hoofdsom met de rente en de kosten. Dan mag de inboedel door een deurwaarder worden verkocht om het totaalbedrag te voldoen. Als dat niet mogelijk is, of niet genoeg opbrengt, kan loonbeslag volgen. Maar dan moet het wel om een fors bedrag gaan. Door de deurwaarder kan bij de werkgever van de wanbetaler beslag op diens loon worden gelegd. Een deel ervan wordt aan jou uitbetaald tot de schuld is afgelost. Je kunt eventueel ook zijn of haar faillissement aanvragen. Dat kan alleen samen met een andere schuldeiser. Je schuldenaar komt onder financiele voogdij te staan van een curator, die diens hele financiële doen en laten bestiert. De inkomsten en uitgaven lopen via de curator, die op die manier zorgt dat de schuld aan jou, en wie weet aan anderen wordt afgelost. Vaak wordt een regeling voorgesteld, waarin je genoegen neemt met een gedeeltelijke terugbetaling. Daar hoef je niet akkoord mee te gaan. In sommige gevallen ben je verplicht om de gedeeltelijke terugbetaling te accepteren. Je kunt op het standpunt blijven staan dat je de hele schuld terugbetaald wilt hebben. Is het niet nu dan later. Je aanspraken blijven dan bestaan, tot het moment waarop alles is afgelost.