Wat is `schuldsanering’?


Als je niet meer in staat bent om binnen een redelijke termijn je schulden terug te betalen, dan kan de gemeentelijke kredietbank je schuld saneren. Dit houdt in dat de kredietbank de schuld overneemt en een regeling treft met de schuldeisers. Dit is alleen mogelijk met medewerking van alle betrokken partijen. De kredietbank verstrekt je een saneringskrediet, waarmee de bank je schulden terugbetaalt. Je betaalt het saneringskrediet af aan de kredietbank door al je inkomsten boven het minimum bijstandsniveau aan hen af te staan, gedurende maximaal drie jaar. De omvang van het saneringskrediet bestaat uit dit bedrag, vermeerderd met de door de kredietbank in rekening te brengen rente. Is het saneringskrediet niet voldoende om alle schulden te dekken, dan wordt aan de schuldeisers een zogenaamd percentagevoorstel gedaan. Iedere schuldeiser wordt dan gevraagd genoegen te nemen met een procentueel gelijk deel van zijn vordering.