Wat is huurkoop voor een auto of huis?


Als je iets met een huurkoop aanschaft, kun je bijvoorbeeld de auto direct mee naar huis nemen. Soms moet je een deel van de koopsom vooruitbetalen, maar dit is niet verplicht gesteld door de Wet op het Consumentenkrediet. Huurkoop valt, net als veel andere leningen, sinds 1 januari 1992 onder deze wet. De rest van de koopsom betaal je in termijnen aan de leverancier. De termijnbedragen bestaan uit aflossing en rente. Een belangrijk kenmerk van huurkoop is dat je pas eigenaar bent van het artikel als je alle termijnbedragen hebt voldaan.

Als je iets koopt bij een winkel en je spreekt een huurkoop af, dan zal de winkelier de huurkoop onderbrengen bij een bank of financieringsmaatschappij. Je betaalt de termijnbedragen dus in feite niet aan de winkelier maar aan de bank of financieringsmaatschappij waar je via de winkelier de lening hebt afgesloten.

Huurkoop lijkt op kopen op afbetaling. Het grote verschil met kopen op afbetaling is dat je bij huurkoop pas na betaling van de laatste termijn eigenaar wordt van het gekochte produkt. Als je niet aan je betalingsverplichtingen voldoet, kan degene die jou de lening heeft verstrekt, het produkt terugvorderen. Huurkoop is een veelgebruikte constructie bij de aanschaf van een auto. Na de aanbetaling betaal je verder een vast aantal termijnen. Als je de maandelijkse aflossing niet langer kunt opbrengen, heeft de geldverstrekker het recht om via de rechter het goed terug te eisen. De leninggever heeft officieel het recht om het produkt terug te vorderen als één termijn meer dan twee maanden achterstallig is. Als je het verschuldigde bedrag echter voor meer dan 75 procent hebt afbetaald dan is het niet meer mogelijk voor, de geldverstrekker om het goed terug te eisen.

Nadat het goed in beslag is genomen, heb je nog twee weken de tijd om het achterstallige bedrag inclusief de zogenoemde vertragingsrente te voldoen. Doe je dat niet, dan kan de kredietgever eisen dat de hele lening is terugbetaald. Als je de lening niet kunt terugbetalen dan wordt het artikel verkocht. Uit de opbrengst van de verkoop wordt de lening terugbetaald. Vaak blijft er dan nog een restschuld achter die je nog moet betalen.
In vergelijking met bijvoorbeeld een persoonlijke lening is huurkoop een vrij duur krediet.

Zie ook: Wat is een financieringskrediet?