Wat is het verschil tussen geld- en goederenkrediet?


De Wet op het Consumentenkrediet maakt onderscheid tussen geldkrediet en goederenkrediet. Bij een geldkrediet ben je vrij in de besteding van het geld. Een persoonlijke lening en een doorlopend krediet zijn bijvoorbeeld geldkredieten. Je kunt zelf beslissen wat je met het geld doet. Een goederenkrediet is uitdrukkelijk bedoeld om een bepaald goed aan to schaffen, bijvoorbeeld een auto (bij autofinanciering) of het bankstel van het postorderbedrijf (bij een postorderkrediet). Koop op afbetaling en huurkoop zijn voorbeelden van goederenkredieten. Beide kredietvormen kennen ook nog een onderscheid in een niet doorlopende en een doorlopende versie. De niet doorlopende moet je in een aantal vaste termijnen terugbetalen; normaal gesproken zijn die termijnen alle even groot en staat de rente gedurende de gehele looptijd vast. Bij de doorlopende versie mag je tot een bepaalde limiet geld opnemen of goederen op krediet kopen; daarbij is meestal sprake van een variabele rente. Een voorbeeld van een niet doorlopend geldkrediet is de persoonlijke lening; een voorbeeld van een doorlopend geldkrediet is het doorlopend krediet.