Wat is het verschil tussen een `gewoon’ doorlopend krediet en een variabel doorlopend krediet?


Het Variabel Doorlopend krediet van de bank is een variant op het Doorlopend krediet. Bij een Doorlopend krediet betaal je elke maand minimaal 2 procent van het maximale leenbedrag dat je met de bank hebt afgesproken. Bij een Variabel Doorlopend krediet betaal je maandelijks een ander termijnbedrag. Het termijnbedrag is dan namelijk gekoppeld aan de uitstaande schuld. Neemt de schuld af, bijvoorbeeld door de maandelijkse betaling of door een extra aflossing, dan wordt het termijnbedrag voor de volgende maand automatisch aangepast aan de lagere uitstaande schuld. Het termijnbedrag voor de volgende maand wordt dan dus verlaagd; het is echter altijd 2 procent van de uitstaande schuld, met een minimum van € 250,-. Om het verschil tussen een Doorlopend en een Variabel Doorlopend krediet duidelijk te maken, even een voorbeeld.

Stel je hebt een krediet met een limiet van € 30.000,-. De linkerkolom gaat uit van een Doorlopend krediet (d.k.), de rechterkolom is een Variabel Doorlopend krediet (v. d. k.).

Termijn Termijn Termijn
Opgenomen bedrag bedrag van d.k. bedrag van v.d.k.
€ 30.000, € 600,- € 600,-
€ 20.000, € 600,- € 400,-
€ 12.500, € 600,- € 250,-
€ 5.000,- € 600,- € 250,-

Bij een Doorlopend krediet is het termijnbedrag 2 procent van de limiet, dus € 600,-. Bij een Variabel Doorlopend krediet is het termijnbedrag 2 procent van de schuld. In dit voorbeeld moet je als je het maximale bedrag hebt opgenomen € 600,- (2 procent van € 30.000,-) terugbetalen per maand. Het verschil tussen Doorlopend krediet en Variabel Doorlopend krediet zie je goed als je naar het tweede bedrag kijkt. Je hebt € 20.000,- opgenomen. Bij een Doorlopend krediet betaal je dan € 600,- per maand, bij een Variabel Doorlopend krediet betaal je 2 procent van de uitstaande schuld, dus € 400,-. Het minimum tennijnbedrag van € 250,- per maand houdt in dat je limiet hoger dan € 12.500,- moet zijn om van de voordelen van het Variabel Doorlopend krediet to kunnen profiteren. Als je na verloop van tijd je Doorlopend krediet wilt omzetten in een Variabel Doorlopend krediet, kun je bij de bank een verzoek hiertoe indienen. Bij een Variabel Doorlopend krediet duurt het wel langer voordat de uitstaande schuld is afgelost.