Wat is een rekening courant krediet?


Onder rekening courant krediet verstaat men de financiële ruimte om rood te mogen staat op uw betaalrekening. Het is een eenvoudig te verkrijgen krediet, om in aanmerking te komen voor een rekening courant krediet is het slechts noodzakelijk dat uw salaris maandelijks op de betaalrekening wordt gestort. Er wordt niet specifiek maandelijks op afgelost, de ruimte binnen de marges van het rekening courant krediet fluctueren doordat uw inkomen op de rekening courant krediet wordt gestort.