Wat is een ‘private labelcard’? Kun je daarmee geld lenen?


Private labelcards zijn de kaarten die onder meer worden uitgegeven door warenhuizen, platenzaken, oliemaatschappijen en autofabrikanten. Met zo’n kaart, die vaak clientenkaart, shopcard of winkelpasje wordt genoemd, kun je alleen aankopen doen bij het bedrijf dat de kaart uitgeeft. Vaak kun je profiteren van allerlei aanbiedingen en kortingen. Het gebruik van een private labelcard kun je vergelijken met een creditcard. Je kunt er echter alleen mee betalen in de winkel die de kaart uitgeeft. Bij een aankoop toon je de pas, er wordt een aankoopbon verstrekt die je moet ondertekenen en je ontvangt een kopie van de aankoopbon. Bij de aanschaf van een private labelcard onderteken je meestal een overeenkomst waarmee je het bedrijf machtigt om het bedrag dat je in een maand hebt uitgegeven van je giro of bankrekening af te schrijven. Meestal ontvang je 1 keer per maand een overzicht van alle aankopen die je met de kaart hebt gedaan. Als je de aankoopbonnen bewaart, kun je dit overzicht controleren. Met een private labelcard kun je, in tegenstelling tot een creditcard, meestal geen geld opnemen. Het bedrag dat je in de afgelopen maand hebt besteed met de private labelcard wordt dan in een keer van je betaalrekening gehaald. Er is dan sprake van een uitgestelde betaling.

Vaak is het mogelijk bij aanschaf van de kaart af te spreken dat je iets  tot een bepaalde limiet op krediet kunt kopen. Toch is er dan niet altijd sprake van een lening. Volgens de Wet op het Consumentenkrediet is er pas sprake van een krediet als één van de betalingen van de kredietnemer later plaatsvindt dan drie maanden nadat de geldsom ter beschikking is gesteld’. Met andere woorden: als je langer dan drie maanden een schuld bij een bank of financieringsmaatschappij hebt, dan is er sprake van een krediet.