Wat gebeurt er als schuldeisers je faillissement aanvragen?


Als je in gebreke blijft met betalen kunnen minimaal twee schuldeisers je faillissement aanvragen. Dat kan een particulier net zo goed overkomen als een bedrijf. Ze moeten dan voor de rechtbank aantonen dat je ‘in een toestand van te hebben opgehouden te betalen’ bent gekomen. Als je niet failliet verklaard wilt worden, moet je binnen acht dagen na de uitspraak beroep aantekenen. Als de rechter je failliet verklaart, wordt er een curator aangesteld die een inventarisatie maakt van je bezittingen en schulden. In overleg met de schuldeisers zal de curator het bijeengekomen geld verdelen. De schulden bij de fiscus en eventueel een bedrijfsvereniging krijgen daarbij voorrang. Dat zijn namelijk preferente vorderingen. Ook de curator die door jou moet worden betaald heeft een preferente vordering. Je mag, als failliet verklaarde zelf geen vermogensrechtelijke handelingen meer verrichten, zoals bijvoorbeeld beleggen, leningen afsluiten of een huis kopen. Als het faillissement wordt opgeheven bij gebrek aan baten (in de meeste gevallen gebeurt dat), dan kunnen schuldeisers nog vijf jaar betalingen vorderen. In die periode moet je het maximale doen om je schuldeisers terug te betalen. De gemeentelijke kredietbank controleert dat en stelt samen met de gefailleerde een financieel plan op.