Wanneer krijg je van de Belastingdienst de te veel betaalde belasting terug?


Je kunt bij de Belastingdienst schriftelijk een `beschikking loonbelasting’ aanvragen. De Belastingdienst heeft daar ook speciale formulieren voor. Je moet opgeven hoeveel rente je gaat betalen en wat je verwachte inkomen zal zijn. Alle gevraagde gegevens moet je zo nauwkeurig mogelijk invullen. Daarna krijg je de beschikking loonbelasting toegestuurd, die je moet afgeven aan je werkgever. Deze houdt er bij de uitbetaling van je salaris rekening mee dat minder loonbelasting moet worden ingehouden. En het resultaat is natuurlijk dat jij meer geld krijgt overgemaakt. Als je een beschikking loonbelasting hebt gehad krijg je dat jaar in elk geval een aanslag inkomstenbelasting. Daarbij kan eventueel achteraf een te hoge of te lage aftrekpost worden gecorrigeerd.