Waarop moet je letten als je een lening wilt afsluiten? Wanneer is lenen verantwoord en wanneer kun je beter sparen?


Beschouw geld dat je wilt lenen simpelweg als koopwaar. De ene leverancier biedt betere service dan de andere. Bij de ene leverancier is een bepaald produkt ook goedkoper dan bij de andere. Zo is het ook met geld. Ga bij de aanschaf van een lening op precies dezelfde manier te werk als wanneer je bijvoorbeeld je zinnen hebt gezet op een videorecorder. De kritische koper zal vrijwel altijd wat minder hoeven uit te geven om zijn wensen te realiseren. Waarom zou je voor het lenen van geld ook niet de aantrekkelijkste prijs en gunstigste voorwaarden kiezen? Banken en andere kredietverstrekkers zijn verplicht om de effectieve rente op jaarbasis op te geven. Dat is de werkelijke prijs van een lening waarin alle kosten zijn opgenomen, uitgedrukt in een rentepercentage per jaar. Zo kun je zien hoeveel je precies betaalt. De prijzen van de verschillende soorten leningen kun je daarmee makkelijk vergelijken. Ook de prijzen van de diverse aanbieders kun je naast elkaar leggen.

Bij het uitzoeken van de meest geschikte lening moet je ook nog op andere zaken letten. Wat zijn de algemene voorwaarden van de kredietverstrekkers? Kun je bijvoorbeeld boetevrij vervroegd aflossen? Wordt de lening kwijtgescholden als jij of je partner voortijdig overlijdt? Dit zijn belangrijke punten om op te letten als je een lening afsluit.

De vraag wanneer je moet lenen of wanneer je beter kunt sparen, is niet zomaar te beantwoorden.Aan zowel sparen als lenen zijn voor en nadelen verbonden. Als je verwacht dat je gewenste aanschaf over enige tijd in prijs zal dalen, is het vanzelfsprekend slimmer ervoor te sparen. Het voordeel van sparen is dat je rente over het spaargeld ontvangt. Dat is mooi meegenomen. Pas als je, als alleenstaande, jaarlijks meer rente ontvangt dan de fiscale vrijstelling van € 1.000, moet je over het meerdere belasting betalen.Gehuwden en samenwonenden hebben samen een fiscale rentevrijstelling van € 2.000,- per jaar. (Deze vrijstellingsbedragen gelden voor 1992.)

Als je geld leent om een aankoop te kunnen bekostigen, dan is het voordeel dat je meteen kunt genieten van je aankoop. En misschien is je aankoop over een paar jaar veel duurder. De prijs die je voor een lening betaalt, is natuurlijk de rente. Maar ook daar zit weer een fiscaal voordeel aan: je kunt betaalde rente aftrekken als persoonlijke verplichting bij de aangifte inkomstenbelasting. Het staat echter niet vast dat je betaalde rente kunt blijven aftrekken van de belasting. Er zijn in het verleden in de Tweede Kamer voorstellen gedaan om de aftrek van betaalde rente af te schaffen. Natuurlijk moet je je eerst afvragen of je de rente en aflossing van een lening wel kunt opbrengen. Als je dat bedrag niet kunt sparen, dan wordt het waarschijnlijk ook moeilijk om de rente en aflossing elke maand te betalen.