Waarde-overdracht?


Wat moet u doen als u van werkgever wisselt? Als u binnen dezelfde bedrijfstak blijft en bij hetzelfde pensioenfonds, is er niets aan de hand. Uw pensioenopbouw blijft ongemoeid. Anders ligt het als u bij een andere pensioenuitvoerder terecht komt. Sinds 1994 is het mogelijk uw eerder opgebouwde pensioenkapitaal mee te nemen naar uw nieuwe pensioenregeling. Daarmee is bij wet geregeld dat pensioenbreuk kan worden voorkomen. In de oude situatie was het zo dat eerder opgebouwd pensioen werd bevroren.
U moet binnen drie maanden aangeven dat u van deze mogelijkheid, van de zogenoemde waarde-overdracht, gebruik wilt maken. Pensioenfondsen en verzekeraars zijn sinds 1994 verplicht mee te werken aan waarde-overdracht. In sommige gevallen zijn ze zelfs bereid eerder ontstane pensioenbreuken te repareren. Als u eerder van baan bent veranderd, is het de moeite waard de mogelijkheden na te gaan. Loop eens binnen bij personeelszaken of informeer bij uw pensioenfonds.