Waar kan ik terecht voor een zakelijke lening?


Voor een zakelijke lening kunt u terecht bij diverse banken en kredietverschaffers. Voor de hand liggend is dat u eerst uw eigen bank raadpleegt waar u uw rekening-courant van het bedrijf heeft lopen. Zij hebben immers direct inzage in het verloop van de rekening courant en kunnen u het beste dienen. Mocht u genoodzaakt zijn elders te orriënteren voor een zakelijke lening dan heeft u online legio mogelijkheden.