Waar haalt een bank of financieringsmaatschappij inlichtingen over jou en je inkomen vandaan?


Bij het aanvragen van een lening moet je enkele vragen over je inkomen beantwoorden. Over het algemeen levert een kopie van je loonstrookje voldoende antwoorden op. Als je een krediet van € 2.000,- of meer hebt aangevraagd, is de bank of financieringsmaatschappij bovendien wettelijk verplicht inlichtingen over je op te vragen bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. Dit bureau registreert vrijwel alle door particulieren afgesloten kredieten. Een reden is dat de bank zich ervan wil overtuigen dat je de lening weer kunt (en zult) aflossen. Een tweede reden is dat de overheid kredietaanvragers tegen zichzelf wil beschermen. Omdat alle leningen daar geregistreerd staan, kan snel geconstateerd worden of iemand financieel niet te veel hooi op z’n vork neemt in verhouding tot zijn of haar inkomen. Je naam, adres en woonplaats, geboortedaturn, het soort krediet (persoonlijke lening, doorlopend krediet, e.d.), het kredietbedrag, de eerste opname en de duur van de lening worden geregistreerd. Ook wordt een achterstand in betaling van meer dan twee maanden gemeld aan het bureau. Al deze gegevens worden door de bank opgevraagd. Een melding van een betalingsachterstand in het verleden kan dus gevolgen hebben voor een volgende krediet of hypotheekaanvraag.