Voor huurkoop, afbetaling en leasing betaal je meestal een vast bedrag per maand. Welk daarvan mag je aftrekken bij je aangifte?


Voor huurkoop en koop op afbetaling geldt hetzelfde als voor een persoonlijke lening: alleen de rente en eventuele kosten die verband houden met de huurkoop of afbetaling mogen worden afgetrokken. De aflossingen op de hoofdsom zijn niet aftrekbaar. Dat geldt ook voor de overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek. Op de nota’s horen die bedragen gespecificeerd te zijn. Bij leasecontracten is vaak sprake van een vorm van huur en dan valt er geen rente of te trekken.