Vermogensopbouw?


Een levensverzekering kent grofweg één of twee doelen. Het dekken van het overlijdensrisico en/of het opbouwen van kapitaal. In veel gevallen gaat het bij de levensverzekering om de combinatie. Zowel bij overlijden als bij in leven zijn geldt; de verzekeraar keert sowieso uit. Het komt erop neer dat u zich nu verzekert van een uitkering op latere leeftijd. Dat kan tegen betaling van een bedrag ineens (koopsom) of een periodieke premie. Het bedrag dat u er later voor terugkrijgt, kan een eenmalige som zijn of een vaste (maandelijkse) uitkering.

Voorbeelden van een levensverzekering zijn een koopsompolis, een kapitaalverzekering, een lijfrenteverzekering, een overlij densrisicoverzekering (alleen uitkering bij vroegtijdig overlijden) en een spaarkas-overeenkomst. Een spaarkasovereenkomst is een combinatie van dekking tegen overlijden en vermogensopbouw. En zo zijn er meer constructies om lijf en vermogen te verzekeren. Er bestaan ook spaaren beleggingsplannen of spaarverzekeringen. Die komen op hetzelfde neer als kapitaalverzekeringen. Hoe ze ook precies mogen heten: er verschijnen steeds meer levensverzekeringen, in steeds flexibelere vormen. Zo is het bij lijfrenteverzekeringen mogelijk de premie te variëren. Ook kunt u vaak zelf kiezen wanneer u voor het eerst een uitkering wilt ontvangen. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor het rendement van de levensverzekering. Hoe langer u wacht, hoe hoger het rendement. Het rendement wordt daarnaast bepaald door de risico’s die u neemt met het ingelegde kapitaal. Want u kunt daar verschillende dingen mee doen. Sparen, maar ook beleggen in aandelen of obligaties. Hieronder volgen de belangrijkste soorten levensverzekeringen.