Testament kosten?


Waarom is het zo belangrijk de nalatenschap goed te regelen? Hieronder volgt een aantal verschillende motieven om een testament op te laten stellen:

— U vindt het belangrijk om uw nabestaanden verzorgd achter te laten.

— U wilt ervoor zorgen dat degene met wie u samenwoont uw erfgenaam wordt.

— Het vermogen dat u achterlaat, is de laatste jaren steeds groter geworden. Ook het bezit van uw huis telt bijvoorbeeld mee. Hoe groter de erfenis, hoe groter het bedrag dat de fiscus inhoudt. Met een testament hebt u meer mogelijkheden om het successierecht (het gedeelte van de erfenis dat door de fiscus wordt ingehouden) omlaag te brengen.

— U wilt er alles aan doen om ruzie tussen uw erfgenamen te voorkomen. U kunt bijvoorbeeld uw partner of echtgenoot vrijwaren van eventuele claims van de kinderen.

Wat kunt u laten vastleggen in een testament? Hieronder de belangrijkste onderdelen.

— Het veilig stellen van de financiële positie van uw echtgenoot of partner. Via de zogenoemde ouderlijke boedelverdeling kunt u voorkomen dat de kinderen hun erfdeel opeisen en daarmee de langstlevende echtgenoot in problemen brengen.

— U voorkomt dat uw kinderen al successierechten betalen over een erfdeel dat ze pas ontvangen als uw echtgenoot of partner overlijdt.

— Het onderscheid tussen vruchtgebruik en bloot eigendom. U regelt hiermee wie inkomsten uit uw vermogen geniet en wie in uw woning mag blijven wonen (meestal is dat uw echtgenoot of partner). Uw kinderen of andere erfgenamen erven het bloot eigendom. Dat wil zeggen dat ze wel eigenaar zijn van uw vermogen. Ze mogen het alleen niet gebruiken.

— Het zogenoemde Ik-opa-testament waarbij u via uw kinderen alvast uw kleinkinderen begunstigt.
De kosten van het opstellen van een testament variëren van €200 tot €700 per testament