Stel dat je je kind(eren) een tijd tevoren geld hebt geschonken, heeft een geldverstrekker de mogelijkheid om deze schenkingen terug te draaien als er betalingsproblemen zijn?


Onder bepaalde voorwaarden zeker. Als je redelijkerwijs kunt zien aankomen dat je door de gift(en) je schulden niet meer zult kunnen afbetalen, mag je geen geld schenken aan anderen, ook met aan je kinderen. Een schuldeiser kan aan de rechtbank nietiging van de rechtshandeling  dat is een gift namelijk  vragen als hij daardoor benadeeld is. En dat is onafhankelijk van de vraag of de vordering voor of na het doen van de gift is ontstaan.