Stel dat je binnenkort een erfenis verwacht, kun je in dat geval op die basis alvast een lening krijgen?


Bij het verstrekken van een lening wordt meestal gekeken naar je netto-inkomen per maand, naar je vaste maandelijkse lasten en verplichtingen en de gezinssamenstelling. Een erfenis die je binnenkort verwacht wordt niet meegenomen in het besluit om je al dan niet een lening te verstrekken. Als je desondanks voor een lening in aanmerking komt en je weet dat je binnenkort een erfenis zult ontvangen, weet je ook dat je dan makkelijk de maandtermijnen zult kunnen betalen. Misschien kun je de lening dan wel in een keer aflossen. Zodra je de erfenis hebt ontvangen telt die natuurlijk wel mee bij de beoordeling van je financiële situatie. De vraag is of je dan nog een lening nodig hebt.