Stel dat een minderjarig kind iets duurs koopt, op afbetaling of bij een postorderbedrijf, ben je als ouder dan verantwoordelijk voor de financiele gevolgen?


Een minderjarig kind heeft de toestemming van een ouder nodig om een leenovereenkomst aan te gaan. Een contract dat een van de ouders niet heeft meegetekend is dus in feite ongeldig. Toch hangt het van de omstandigheden of  je er vanaf kunt. Postorderbedrijven vragen praktisch altijd om de leeftijd van de besteller en diens handtekening. Aan minderjarigen leveren ze niet. Als het kind door het opgeven van een te hoge leeftijd toch iets bij een postorderbedrijf heeft losgekregen, is er altijd nog een redelijke termijn meestal een week waarbinnen de spullen kunnen worden teruggestuurd. Let er echter goed op dat je de spullen op tijd terugstuurt, anders wordt aangenomen dat de aanschaf de instemming van de ouders heeft. Het postorderbedrijf valt immers nets te verwijten. Het gedrag van je minderjarige kind is jouw verantwoordelijkheid. Als een minderjarige iets koopt op afbetaling kan deze rechtshandeling worden teruggedraaid, ook als de winkelier denkt met een meerderjarige te maken te hebben.