Rood staan?


Een negatief saldo op uw rekening kan u op hoge rentekosten komen te staan. Percentages tussen de vijftien en twintig procent zijn geen uitzondering. Rood staan wordt minder kostbaar als u het van tevoren afspreekt met uw bank of giro. Nog gunstiger is het als de bank een kredietfaciliteit aanbiedt. Tot een bepaalde limiet brengt rood staan dan geen kosten met zich mee. Automatische afschrijvingen worden gewoon geboekt en u betaalt geen rente. De hoogte van het limiet hangt uiteraard af van de hoogte en regelmaat van uw inkomsten. Als voorwaarde geldt vaak dat er elke maand of eens in de drie maanden een positief saldo op uw rekening moet staan. De kredietruimte staat geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie. Bij een betalingsachterstand van twee maanden kan de bank u als wanbetaler melden.