Provisie en transactiekosten?


De handel in effecten loopt via banken en commissionairs. Dat zijn (gespecialiseerde) bemiddelaars in aan- of verkoop van effecten. Ook wel effectenhuizen genoemd. Daar plaatst u een eventuele order om te kopen of te verkopen. De bank of effectenhandelaar berekent daarover provisie en transactiekosten. Dat bedrag moet u wel van uw winst aftrekken. De kosten variëren van o,6 tot 1,5 procent van het aankoop-of verkoopbedrag. Het verschil zit hem voor een deel in de advisering. Een beursorder met advies is uiteraard duurder dan alleen een order doorgeven via een speciale beursorderlijn. Maar los daarvan verschillen de tarieven van bank tot bank. De concurrentie is groot en het is de moeite waard die verschillen eens goed te bekijken. De Consumentenbond brengt elk jaar de resultaten van een vergelijkend onderzoek.

Een andere kostenpost is het bewaarloon voor effecten. Dat komt neer op een jaarlijks percentage van ongeveer 0,2 procent van de totale waarde van uw effectenportefeuille. Ook bij een dividenduitkering houdt de bank een percentage provisie in.