Prépensioen?


De vutregeling (vervroegde uittreding) staat onder druk. Sinds de jaren tachtig hebben veel werknemers van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Ze zijn gestopt met werken, met behoud van vijfenzeventig tot vijfentachtig procent van hun laatst verdiende nettosalaris.Toch is het uiteindelijke doel van de vut, het creëren van banen voor jongeren, nooit echt gerealiseerd. Terwijl werknemers en werkgevers er wel een hoge prijs voor betalen. Vandaar dat in de toekomst waarschijnlijk minder mensen met de vut zullen gaan. Toch hebt u de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken ook zelf in de hand. U kunt het zelffinancieren. Dat doet u door een prépensioen op te bouwen. Dan reserveert u geld voor een extra pensioenpotje voor de jaren die u minder denkt te gaan werken. De beslissing daarover neemt u al veel eerder, bij het begin van uw loopbaan.