Persoonlijke lening rente?


Deze kredietvorm wordt wel aangeduid als het pee-elletje. De persoonlijke lening komt erop neer dat u een bepaald bedrag tegen een vooraf vastgestelde rente leent. U betaalt maandelijks een vast bedrag aan aflossing en rente. Dat is uw maandelijkse termijn. De rente verandert niet tijdens de looptijd. Het aantal termijnen kunt u zelf bepalen. Het termijnbedrag wordt berekend door het totale schuldbedrag (lening plus rente) te delen door het aantal termijnen.

Het kan zijn dat u na algehele vervroegde aflossing de te veel betaalde rente — die immers is gebaseerd op een lening over de oorspronkelijk vastgestelde looptijd — netjes op uw rekening krijgt teruggestort. Dan zit u bij een goede kredietinstelling. In andere gevallen kan eerder aflossen u een boete opleveren. De bank loopt immers rente-inkomsten mis, omdat u eerder uw schuld inlost. Vaak geldt dan: hoe eerder u alles aflost, hoe hoger de boete. Die boete is dan ook wel iets om even in het contract na te lezen. Het komt voor dat u een boete van vijf procent van het geleende bedrag moet betalen als u alles terugstort voordat eenvijfde van de looptijd is verstreken. Aflossen tot en met drievijfde van de looptijd levert dan een boete op van twee procent. Ook bij de persoonlijke lening is de rente zeer bepalend. De rente staat vast voor de gehele looptijd. Dat kan gunstig uitpakken of juist niet. Daalt de rentestand, dan zit u met een relatief hoog rentebedrag. Het is daarom verstandig van tevoren even te informeren hoe hoog of laag de rente op het moment van afsluiten is. Een maandje wachten kan veel geld schelen. Bij een persoonlijke lening is de rente vaak hoger dan u denkt.