Pensioenfondsen?


Pensioenfondsen en verzekeraars hebben een informatieplicht. U mag alles weten over het pensioen dat u opbouwt. In principe krijgt u elk jaar een overzicht van de door u opgebouwde voorzieningen toegestuurd. Als u erom vraagt, kan het pensioenfonds deze informatie niet weigeren. Daarbij is het verstandig om ook het reglement van uw pensioenregeling op te vragen. Dat komt van pas bij de berekening van uw inkomen na pensionering, maar ook als u van werkgever verandert. Stuurt u in elk geval uw pensioenuitvoerder(s) altijd een adreswijziging als u verhuist. Daarmee kunt u onnodig speurwerk voorkomen.