Pensioendossier?


Pensioen komt eigenlijk neer op uitgesteld loon. U verdient het nu, maar krijgt er pas later wat van te zien. Maar, daar moet u meestal wel voor in actie komen. Zeker als u in de loop van de jaren verschillende werkgevers hebt gediend. Rustig afwachten tot uw pensioentje maandelijks op uw rekening wordt gestort, is er dan niet bij. Het is om te beginnen van groot belang dat u alle pensioendocumenten die u via uw voormalige werkgever(s) hebt gekregen zorgvuldig bewaart. Daarmee kunt u immers aantonen dat u destijds maandelijks geld hebt afgestaan voor uw eigen pensioenvoorziening. Als u niet beschikt over dit bewijs, kunt u daarover uw vroegere baas benaderen. Maar het kan zijn dat die failliet is gegaan. Of misschien is zijn bedrijf inmiddels overgenomen. Ook in die gevallen is het mogelijk te achterhalen wat er met uw pensioengeld is gebeurd. U neemt dan contact op met de Ombudsman Pensioenen. Deze Ombudsman bewaart het overzicht over alle pensioengelden. Verzekeraars en pensioenfondsen zijn bovendien verplicht om aan te geven waar de pensioengelden gebleven zijn. Via de Ombudsman kunt u dan ook het pensioenfonds of de verzekeraar opsporen waar u nog een tegoed hebt uitstaan.