Pensioenafkoop?


Wie een heel laag pensioentje heeft opgebouwd, kan zich door het pensioenfonds ineens laten uitbetalen. Jaarlijks wordt daarvoor een grens bepaald. Ligt uw toekomstige jaarlijkse pensioen daaronder dan kunt u om afkoop verzoeken. Bij een verplichte afkoop wil de verzekeraar uw tegoed uitbetalen. Dat voorstel kunt u dan niet weigeren. Anno 1999 lag de grens voor afkoop op ongeveer €300 bruto pensioenuitkering per jaar. De afkoopsom wordt dan bepaald op tien keer het jaarbedrag voor mannen en twaalf maal voor vrouwen. U moet overigens wel belasting betalen over deze afkoopsom.