Pensioen?


Ach ja, het pensioen. Zeker jongere mensen maken zich daar niet druk om. Het duurt immers nog tientallen jaren voor ze stoppen met werken. En er wordt toch netjes een pensioenpremie ingehouden? Dat zal dus allemaal wel in orde zijn. Toch is het verstandig uw arbeidsvoorwaarden en contracten er eens op na te slaan. Wat bouwt u eigenlijk op aan pensioenvoorzieningen? En wat gebeurt er bijvoorbeeld als u ergens anders gaat werken?
Het kan geen kwaad om eens een schatting van uw oudedagsvoorziening te maken. Wat is uw inkomen als u bent gestopt met werken? Waarschijnlijk hebt u dan drie inkomstenbronnen:

— De AOW-uitkering;

— Een aanvullend pensioen zoals u dat hebt opgebouwd via uw werkgever(s);

— En uw eigen pensioenaanvullingen in de vorm van lijfrente of andere verzekeringen, spaargeld of beleggingen.

U kunt vrij eenvoudig de hoogte van de eerste twee geldstromen bepalen. De AOW-uitkering bedraagt zeventig procent van het minimumloon voor alleenstaanden. En vijftig procent van het minimumloon voor gehuwden. De precieze hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De tweede geldbron voor later, de pensioenopbouw tijdens uw dienstverband(en), vindt u in uw contracten terug. Vervolgens telt u de AOW en het bedrijfspensioen bij elkaar op. Nu weet u vrij precies hoeveel u later hebt te besteden. Als u dat maar een krap budget vindt, kunt u nu vast voor aanvulling zorgen. U kunt daarvoor een verzekering afsluiten of gaan sparen. Als zelfstandige hebt u dat natuurlijk al lang gedaan. Anders moet u later alleen van uw AOW en het eventueel eerder als werknemer opgebouwde bedrijfspensioen zien rond te komen. Er zijn ook genoeg mensen die extra pensioen opbouwen, terwijl ze niet eens weten of het nodig is. Ze laten zich allerlei lijfrenten of koopsompolissen aanpraten. Terwijl ze via hun werkgever al een voortreffelijke pensioenregeling hebben getroffen. Dan kunt u het misschien beter bij één lijfrenteverzekering laten. Het is ook maar net wat u later allemaal van plan bent. Ook om die reden is enig zicht op uw latere inkomen heel handig. We behandelen vooral de pensioenopbouw tijdens dienstverband. Bedenk daarbij altijd dat de inhouding door uw werkgever neerkomt op uitgesteld loon. Het is gewoon geld dat u zelf verdiend hebt. Geld waar u later volop van kunt genieten, als het goed is tenminste. Want wie heeft precies zicht op wat er met uw huidige pensioen-voorziening gebeurt?