Particuliere leningen?


Bij particuliere leningen moet u vooral denken aan een lening die totstand komt zonder tussenkomst van een financiële instelling. Er zijn op internet diverse online marktplaatsen actief waar particulieren onderling aan elkaar geld lenen. Bedenk wel dat u wellicht op de online marktplaatsen zelf een voorstel moet doen over het verschuldigde rente percentage dat voor de lening gaat gelden. Naast al het aanbod op internet heeft u ook nog altijd de mogelijkheid om u te oriënteren binnen uw huidige vrienden – en familliekring voor een particuliere lening.