Onder welke omstandigheden kan een bank of financieringsmaatschappij je lening ineens terugvragen?


In de algemene voorwaarden bij een lening staat altijd vermeld wanneer de lening vervroegd kan worden opgeëist. De lening is in principe direct opeisbaar als je meer dan twee maanden achter bent met de termijnbetalingen, als je in het buitenland gaat wonen of dat binnen enkele maanden zult gaan doen, als je door de rechter failliet wordt verklaard, of als je onjuiste inlichtingen hebt verstrekt waardoor je eigenlijk ten onrechte een lening hebt gekregen. In de praktijk komt het slechts zelden voor dat er al na twee maanden zal worden ingegrepen. Eerst zal de bank in overleg met jou een oplossing zoeken. De lening kan ook direct worden teruggevorderd als na je overlijden de gegronde verwachting bestaat dat de restant schuld door je erfgenamen niet zal worden afgelost. In dat geval gaat het om een lening zonder overlijdensrisicodekking. Als het artikel dat als onderpand voor de lening diende verkocht is, is de lening ook direct opeisbaar. Bijvoorbeeld als het ging om een speciale lening voor een auto, een boot of een caravan.