Noodzakelijke verzekeringen?


Ziektekostenverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering afsluiten. De basisverzekering dekt de standaardkosten van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. Een aanvullende zorgverzekering is niet verplicht.

Voor een aantal groepen mensen geldt een uitzondering op de verzekeringsplicht:

- Mensen met gemoedsbezwaren tegen een zorgverzekering;
- Militairen in actieve dienst;
- Buitenlandse studenten jonger dan 30 jaar die uitsluitend voor hun studie tijdelijk in Nederland wonen.