Nationale Hypotheek Garantie?


De NHG, de Nationale Hypotheek Garantie, is een garantie voor de geldverstrekker. Die loopt geen risico door u een hypotheek te verstrekken. Het komt erop neer dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning garant staat voor de aflossing van de hypotheek. Deze stichting is in 1995 in de plaats gekomen van de gemeentegarantie. Met de NHG kunt u een hypotheek krijgen voor honderd procent van de totale koopsom. In principe hoeft u geen eigen geld in te brengen. De NHG hanteert vaste normen om uw maandlasten te bepalen. Uw inkomen en het geldende rentepercentage vormen daarbij het uitgangspunt.