Nalatig bij persoonlijke lening?


Wat gebeurt er als u door omstandigheden te laat betaalt? Dat heeft niet meteen gevolgen te hebben. Als u tenminste twee maanden geen termijnen aflost, zal de bank u officieel in gebreke stellen. Dat is te beschouwen als een laatste aanmaning. Als u daarna nog niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet, kan de bank het totale verschuldigde bedrag opeisen. Blijft u na een eerdere ingebrekestelling opnieuw nalatig, dan kan de bank een vertragingsvergoeding vragen. De hoogte van die boete wordt per dag berekend, op basis van de rente over het krediet.