Nalatenschap?


Wie komt te overlijden, laat een erfenis na. Dit nagelaten vermogen bestaat uit alle vermogen en bezittingen, min de eventuele schulden. De vraag is wie de erfgenamen zijn en hoe de nalatenschap moet worden verdeeld. De antwoorden staan vaak in het testament van de erflater. Als de overledene geen testament heeft opgesteld, volgt een wettelijke verdeling van de nalatenschap.

Maar vooral jongere mensen moeten er meestal niet aan denken. Een testament laten opstellen, nu al? Terwijl het in veel gevallen een hele geruststelling is en eigenlijk net zo vanzelf spreekt als bijvoorbeeld een levensverzekering. U speelt in op een situatie die vroeg of laat onherroepelijk aan de orde is. Misschien is het niet meer dan drempelvrees, want het opstellen van een testament is niet bepaald een heksentoer. Bij de notaris laat u uw wensen vastleggen over wat er na uw overlijden moet gebeuren. Dat gaat overigens niet alleen over uw vermogen en uw bezittingen. In uw testament kunt u bijvoorbeeld ook de voogdij over uw kinderen regelen. Iedereen kan vanaf zijn zestiende bij de notaris een testament laten opmaken. De kosten voor het opmaken van een testament zijn afhankelijk van de omvang en complexiteit van het testament. Ook mag elke notaris, in verband met de vrije concurrentie, zijn eigen prijs bepalen. De prijs kan variëren van driehonderd tot maximaal €1.400. U kunt vrijblijvend bij elk notariskantoor een offerte opvragen.