Minder successierechten?


Wie op latere leeftijd over een aardig vermogen beschikt, kan twee dingen doen. U kunt vanzelfsprekend alles opmaken. Daardoor valt er bij overlijden niets meer te verdelen onder uw eventuele erfgenamen. U kunt ook een gedeelte voor eigen gebruik aanwenden en de rest nalaten. Maar hoe hoger de nalatenschap, hoe hoger de belasting die de erfgenamen erover moeten betalen.

Erfenissen zijn belast met het successierecht. Successie betekent letterlijk erfopvolging. De hoogte van de belasting over de nalatenschap hangt meestal af van de verwantschap met de overledene. Hoe minder verwantschap met de erflater (de overledene) des te hoger het belastingtarief. Er zijn verschillende mogelijkheden om de afdracht aan de fiscus te beperken. Schenken, een schulderkenning aan uw kinderen of het overdoen van uw huis aan uw kinderen. Schenkingen of legaten aan stichtingen met een goed doel zijn vrijgesteld van successierecht.