Lenen met BKR


Het Bureau Krediet Registratie (BKR) registreert, zoals de naam al doet vermoeden, kredieten. Dit houdt in dat consumenten die in Nederland een krediet hebben afgesloten daar ingeschreven staan. Dat is geen belemmering bij het afsluiten van een lening. Pas wanneer het een negatieve registratie betreft wordt het niet eenvoudig te lenen met BKR.
Een negatieve BKR codering krijgt men pas bij betalingsachterstanden. Ook al is de achterstand afgelost wanneer u wilt lenen, een BKR registratie blijft vijf jaar vermeld staan. Lenen met BKR kan in die periode een moeizame tocht worden.
Alvorens een lening af te sluiten, is het raadzaam uw gegevens te controleren bij het BKR. U kunt uw gegevens inzien via uw eigen bank of rechtstreeks bij het BKR in Tiel. Indien blijkt dat u een negatieve BKR codering bezit, blijft het wel degelijk mogelijk om toch betrouwbaar te lenen met BKR.
Sommige kredietverstrekkers bieden leningen aan ondanks een negatieve registratie, andere verlenen krediet zonder BKR toetsing. Leningen zonder BKR toetsing zijn vaak leningen met korte looptijden (maximaal 3 maanden) en lage bedragen (maximaal 750 euro). Lenen met BKR is duur: de kosten die aan minileningen verbonden zijn, zijn aanzienlijk hoger dan bij reguliere leningen met BKR toetsing.