Mag je alle kosten die je moet maken om een geldlening af te sluiten ook aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting?


Behalve de rente kunnen ook de kosten van het aangaan, verlengen of – al dan niet vervroegd – aflossen van een geldlening worden afgetrokken. Denk ook aan taxatie- en bemiddelingskosten (provisie), bankkosten, notariskosten, royementskosten, boeterente, kosten van het opmaken van een akte en informatiekosten, die ook aftrekbaar zijn.