Maakt het voor de fiscus wat uit of je een lening hebt afgesloten bij een officiele geldverstrekkende instantie of bij een particulier, zoals bijvoorbeeld een goede vriend of een familielid?


In principe ziet de Belastingdienst daarin geen verschil. Alleen als de rente die betaald wordt lager is dan circa 6 procent, kan het minder betaalde in sommige situaties als een schenking worden beschouwd. Bij een lening van ouders aan kinderen speelt dat probleem minder snel, want kinderen hebben elk jaar weer een vrijstelling voor schenkingsrecht van € 5.229,-.