Lening naast je studiebeurs nodig?


Of je naast je basisbeurs aanspraak kunt maken op aanvullende financiering hangt af van het belastbare inkomen van je ouders. Daarnaast is het altijd mogelijk om te lenen naast je studiebeurs. Het is belangrijk om in de gaten te houden dat de aanvullende financiering meestal uit twee delen bestaat: een aanvullende beurs, die je niet hoeft terug te betalen, plus een rentedragende lening. Die lening van de ibg  of DUO wordt direct in de maand van uitbetaling rentedragend en dat gaat volgens het systeem van `samengestelde interest’. Daarbij wordt rente over rente berekend. De schuld loopt daarmee snel op. Als je tot 1 juli 1992 de aanvullende beurs accepteert, doe je automatisch hetzelfde met de rentedragende lening. Voor de hoogte van de aanvullende financiering maakt het niet uit of je thuis of op kamers woont. Wel maakt het verschil welk soort onderwijs je volgt en hoe je voor ziektekosten verzekerd bent. De samenstelling van de aanvullende financiering loopt ook uiteen. Een student(e) aan de universiteit moet naar verhouding meer lenen naast de studiebeurs (en krijgt dus een lagere aanvullende beurs) dan een student(e) aan het MBO. Men verwacht dat je met een universitaire studie later meer zult verdienen en dus makkelijker kunt aflossen dan met een MBO studie. Als je voor de aanvullende financiering in aanmerking komt kun je die tot 1 juli 1992 maar beter accepteren, ook al heb je de rentedragende lening niet nodig. Anders loop je een gift mis! Vanaf 1 juli 1992 kun je de rentedragende lening wel weigeren zonder dat vervelende gevolg. Met een mutatieformulier kun je het opgeven aan de IBG of duo. Je kunt de rentedragende lening ook elke maand dat je deze niet nodig hebt meteen terugstorten zodra die op je rekening is bijgeschreven. Als je de lening terugstort in dezelfde maand waarin je het bedrag ontving, wordt er geen rente over berekend. Je zou ook kunnen overwegen om (een deel van) het bedrag dat je niet nodig hebt op een spaarrekening te zetten. Maar aangezien de jaarlijkse rente over de lening in 1992 al 11,08 procent is, zal je dat zeker geen extraatje opleveren. De rente op je lening naast je studiebeurs is ann0 2010 veel lager en zo rond de 3%. Een voordeel van een lening naast je studiebeurs is wel dat je een bedrag achter de hand hebt als je onverwacht toch extra geld nodig hebt.