Lenen, verzekeren en beleggen?


De praktijk leert dat verschillende financiële producten elkaar steeds vaker overlappen. Lenen, verzekeren, sparen en beleggen; verzekeraars en banken combineren er vrolijk op los. Zo zijn steeds meer hypotheken gekoppeld aan een (levens)verzekering. Het principe is dat u naast de aflossing van het geleende bedrag ook een premie betaalt. Bijvoorbeeld een premie om het overlijdensrisico te dekken. Soms in combinatie met een spaarpremie. Uw verzekeringsmaatschappij belegt een deel van de premie. Bijvoorbeeld in aandelen of obligaties. Daardoor bouwt u naast de aflossing ook een kapitaal op. In zekere zin bent u daardoor via uw hypotheek aan het beleggen.
Hetzelfde geldt voor aparte lijfrente-, kapitaal- of pensioenverzekeringen. Door een jaarlijkse premie of een eenmalige storting bouwt u aan een kapitaal voor later. De verzekeringsmaatschappij zorgt voor een groei van uw kapitaal door het te beleggen. De verschillende rendementen die u in het vooruitzicht worden gesteld, hangen samen met de risico’s waarmee de maatschappij uw kapitaal belegt. Bij het afsluiten van de verzekering kunt u zelfde risico’s bepalen. Daarnaast krijgt u de gelegenheid zelf te bepalen in welke fondsen uw geld wordt belegd.