Legitieme portie van het kindsdeel berekenen?


Het legitieme portie berekenen kunt u op onderstaande wijze doen.
Kinderen kunnen, ongeacht het testament, rechten op de nalatenschap doen gelden. Het kan zijn dat u een geheel andere bestemming voor uw vermogen kiest. U laat bijvoorbeeld uw gehele vermogen na aan een goed doel. Zo laat u het in uw testament opnemen. Ook al omdat u vindt dat uw kinderen toch niets te kort komen.
Toch kunnen uw kinderen aanspraak maken op hun legitieme erfdeel. Dat houdt in dat ze altijd een erfdeel kunnen opeisen. Ook al probeert u daar in uw testament of via schenkingen van alles tegen te doen. Bij één kind is de legitieme portie de helft van het deel dat hij of zij bij een wettelijke regeling zou erven. Bij twee kinderen tweederde van dat gedeelte. Bij drie kinderen drievierde, enzovoort.

De langstlevende echtgenoot of partner heeft geen recht op een legitieme portie. U kunt in uw testament in principe iedereen onterven. Alleen uw kinderen kunnen dat voor een deel weer ongedaan maken door aanspraak te maken op hun legitieme portie.