Kunnen schuldeisers beslag leggen op jouw spaargeld als je echtgeno(o)t(e) zijn of haar schulden niet afbetaalt?


Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd kunnen schuldeisers van je echtgeno(o)t(e) zeker ook aanspraak maken op jouw spaargeld als zijn of haar schulden niet worden afbetaald. Sterker nog, men kan zelfs aanspraak maken op je inkomen, en daar eventueel beslag op laten leggen. Als er alleen een beperkte gemeenschap van goederen bestond, hangt je aansprakelijkheid af van wat wel en niet gemeenschappelijk eigendom was. Als alle financiën gemeenschappelijk eigendom zijn, zul je ook over de brug moeten komen. Als alleen huis en inboedel gemeenschappelijk bezit zijn, bestaat de mogelijkheid dat ook jouw aandeel daarin te gelde wordt gemaakt om de schulden te voldoen. Het doet er dan niets toe of de lening.