Kunnen minderjarige kinderen, dus jonger dan 18 jaar, ook geld lenen?


Iemand moet meerderjarig, dus 18 jaar of ouder of gehuwd zijn om een persoonlijke lening, een doorlopend krediet, een hypothecaire lening en dergelijke to kunnen afsluiten. Maar er zijn natuurlijk tal van andere beperkte leenmogelijkheden voor jongeren. Kinderen onder de achttien hebben vaak een girorekening waarbij girobetaalkaarten horen en waarop ze een tijdje rood kunnen staan. Zolang ze minderjarig zijn zullen hun ouders (of voogden) bij de aanvraag van een girorekening, girobetaalkaarten en girokwartaalkrediet moeten meetekenen. Dat houdt tevens in dat ze aansprakelijk gesteld kunnen worden als de minderjarige de financiële situatie uit de hand laat lopen.