Kun je nagaan wie bij het Bureau Krediet Registratie je gegevens heeft opgevraagd, bijvoorbeeld omdat je merkt dat iemand die jij niet hebt ingelicht toch van die gegevens op de hoogte is?


Naast het recht om je gegevens in te zien bij het Bureau Krediet Registratie, heb je ook het recht te weten wanneer welke instellingen in het afgelopen jaar je gegevens hebben ingezien. Om daarvan een opgave te krijgen, kun je schriftelijk een verzoek bij het BKR indienen. Binnen een maand vraagt het BKR je om in Tiel langs te komen om de gegevens op te halen. De informatie wordt na legitimatie aan je overhandigd. Voor deze inlichtingen wordt € 10,- in rekening gebracht.