Kun je effecten gebruiken als onderpand voor een lening?


Als je effecten bezit kun je op basis daarvan een lening krijgen. Dat heet een `voorschot effecten rekening’. De effecten zijn het onderpand. Bij effecten moet je denken aan aandelen, obligaties en participaties in beleggingsinstellingen. Het is gebruikelijk dat je een lening in de vorm van een rekening courant krediet krijgt. Tot een bepaald percentage van de waarde van je effectenbezit  de kredietlimiet  mag je onbeperkt en zonder kosten bedragen opnemen en weer aflossen. Je betaalt natuurlijk wel rente over het opgenomen bedrag. In euro’s gemeten ligt de kredietlimiet echter niet vast; deze stijgt en daalt met de waarde van je effectenportefeuille. In veel gevallen worden er voorwaarden gesteld aan de samenstelling van je effectenportefeuille. Die moet voldoende gespreid zijn. Als je uitsluitend aandelen van één of twee bedrijven bezit, zul je niet snel een voorschot effecten krijgen. Hetzelfde geldt als effecten niet courant zijn, dat wil zeggen niet gemakkelijk op een binnen of buitenlandse beurs te verkopen zijn.