Komen mensen ouder dan 65 jaar nog wel in aanmerking voor een geldlening?


Het is meestal wel mogelijk om na je 65e jaar een lening te nemen. Meestal zal dit een lening zijn waarbij het overlijdensrisico niet is gedekt of waarbij het apart moet worden meeverzekerd. Zo’n verzekering is duurder naarmate men ouder wordt, omdat het risico van overlijden groter is. Zo’n `seniorenlening’ kan in het algemeen worden aangevraagd tot het 75e jaar. Het maximale leenbedrag is natuurlijk afhankelijk van het inkomen.
Bij de bank kan iedereen een Persoonlijke lening afsluiten die voor het 70` jaar moet zijn afgelost. Voor de overlijdensrisicodekking hoeft niet extra te worden betaald. Een Doorlopend krediet van de bank wordt vanaf het 60` jaar afgebouwd, zodat de lening rond het 65e jaar is afgelost.