Kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om rente, die je pas over enige tijd verschuldigd bent, al eerder te betalen?


Als je weet dat je het volgende jaar veel minder inkomen zult hebben, en 35 procent inkomstenbelasting in plaats van 60 procent zult gaan betalen, kan het voordelig zijn om rente en kosten vast te betalen in het jaar waarin je nog onder het hoge belastingtarief valt. In het leencontract moet dan wel de mogelijkheid zijn opgenomen om rente vooruit te betalen. Want als die mogelijkheid er niet in zit en het gaat om een vooruitbetaling over een lange periode, loop je de kans dat de fiscus die vooruitbetaling niet als aftrekpost in dat ene jaar accepteert. De fiscus stelt zich dan op het standpunt dat je deels een onverschuldigde betaling hebt gedaan, die dus in dat jaar niet aftrekbaar is. Globaal is de norm: bij een vooruitbetaling hoger dan € 4.000,- (ook als het leencontract vooruitbetaling van de rente toestaat) over een te lange termijn (circa een half jaar na het jaar waarin betaald wordt), geldt als te hoog en het teveel wordt doorgeschoven naar het volgende jaar. Heb je bijvoorbeeld in januari 1991 € 19.000,rente vooruitbetaald op een lening die loopt tot eind januari 1993, dan kun je in 1991 slechts € 4.000,- aftrekken. Het restant (f 15.000,) leidt tot een aftrek van € 7.500,- zowel in 1992 als in 1993.