Kan een bank of financieringsmaatschappij je een lening weigeren als je vroeger weleens moeilijkheden hebt gehad met het aflossen?


Ja, dat kan. Een geldverstrekker is wettelijk verplicht om bij een kredietaanvraag bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel na te gaan of je nog andere leningen hebt lopen en of er ooit onregelmatigheden met betrekking tot de aflossing zijn geweest. Het BKR registreert vrijwel alle door consumenten afgesloten kredieten. Dit bureau is door de gezamenlijke banken opgericht. Het BKR registreert je naam, adres en geboortedatum. Daarbij worden alle kredietgegevens, zoals het kredietbedrag, contractnummer, looptijd, aflos of vervaldatum genoteerd. Als de afbetaling van een krediet goed is verlopen, dan blijven de gegevens vijf jaar bewaard.

Maar ook betalingsachterstanden van Timer dan twee maanden worden gemeld aan het BKR. Deze gegevens worden minstens vijf jaar bewaard. Een vroegere melding van betalingsachterstand zou dus gevolgen kunnen hebben voor je eventuele hypotheek of kredietaanvraag.